Jump to content

Open Club  ·  10 members

Photo Club
Sign in to follow this  

About This Club

คนชอบถ่ายรูป ลองมารวมตัวกันครับ อยากรู้ว่าระบบนี้จะทำอะไรได้บ้าง

  1. What's new in this club
  2. Canon EOS 60D SONY A5100 (ของแฟน) ใช้ทั้งถ่ายภาพ ทั้งถ่าย VDO ครับ
  3. ของผมตอนนี้ Fuji X-E2s เป็นกล้องคู่ใจ ไม่รวมกล้องใช้งานกองถ่าย
  4. รูปตอนไปเที่ยวเกาะช้าง
  5.  ×