Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/06/2020 in all areas

  1. 1 point
    ผมเคยใช้เวอร์ชั่น 3 มั้ง (จําไม่ได้ละหลายปีแล้ว) ผมว่าแอพใช้ง่าย ฟังชั่นที่ผมใช้บ่อยๆคือตัว Uninstaller ส่วนพวกฟังชั่นทําความสะอาดแบบ Big clean (อันนี้ผมเรียกเอง) นานๆใช้ที เพราะหลังจาก Big Clean ครั้งแรกไปแล้วครั้งต่อๆมาไฟล์ขยะที่แอบๆทําความสะอาดเองลําบากจะไม่เยอะแล้ว แค่หลักสิบหลักร้อยแม็กกะไบต์ ส่วนฟั่งชั่นลบ Fonts, System Files อะไรพวกนี้ ถ้าจริงๆเราไม่ต้องการเคลมเนื้อที่กลับมาก็แทบจะไม่ต้องใช้เลย ราคา $34.95 แบบสมัครรายปี ผมว่า ?
This leaderboard is set to Bangkok/GMT+07:00×