Jump to content

nj.kmitl

Members
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

About nj.kmitl

 • Rank
  Member
 1. ยังพอมีที่ว่างอยู่ สมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. ครับ
 2. iDevelopers Training Course รุ่นที่ 5 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน iPhone/iPad จากแนวคิดเบื้องต้นสู่การสร้างสรรค์แอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง หลักสูตรเน้นปูพื้นฐานความเข้าใจในหลักการและเฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS ควบคู่การฝึกปฏิบัติโดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เนื้อหา : - การเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C - การใช้งานโปรแกรม Xcode สำหรับการสร้างแอพพลิเคชัน - เฟรมเวิร์ค Cocoa Touch และ GUI Controls ที่สำคัญ - Design Patterns (Target-Action, MVC, Delegation) - การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Single View และ Multiple View - การใช้ Storyboard - ระบบฐานข้อมูลบน iOS (Core Data) - การอ่าน Web Feed และใช้งาน Web Services - การเชื่อมต่อกับ Social Network - การใช้งาน MapKit วัน-เวลา : จัดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2556 เวลา 9.30 – 16.30 รวม 36 ชั่วโมง (ตารางอบรม) ผู้เข้าอบรม : บุคคลทั่วไปผู้มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ C, C++, C#, Java, Python, Perl, PHP, JavaScript ฯลฯ อย่างน้อย 1 ภาษา จำนวน 30 คน อุปกรณ์ประกอบการอบรม (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) : - มีเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac ให้ใช้ฝึกปฏิบัติระหว่างการอบรม 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน - ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ iOS ของตนเองในการทดสอบได้ โดยผู้จัดจะเตรียม iOS Educational Developer Account ให้ใช้ระหว่างการอบรม อัตราค่าอบรม : - บุคคลทั่วไป : 9,000 บาท/ท่าน (net) - นักเรียน-นักศึกษา : 6,000 บาท/ท่าน (net) การสมัคร : สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.ideveloperworld.com สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดของหลักสูตรและการสมัครได้ที่ http://www.ideveloperworld.com หรือสอบถามที่ ic_(at)_kmitl.ac.th หรือโทร. 081-751-4994, 02-329-8261, 02-329-8262 ติดตามข่าวผ่าน iDevelopers Facebook Page : http://www.facebook.com/idevelopers.kmitl
 3. ยังมีที่เหลือนะครับ ถ้าสนใจสมัครผ่านเว็บได้เลยครับ ที่ http://www.ideveloperworld.com
 4. ใกล้ปิดรับสมัครแล้วครับ สนใจสมัครติดต่อผู้จัดได้ตามรายละเอียดบนเว็บไซต์ www.ideveloperworld.com ครับ
 5. iDevelopers Training Course รุ่นที่ 4 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน iPhone/iPad จากแนวคิดเบื้องต้นสู่การสร้างสรรค์แอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง หลักสูตรเน้นปูพื้นฐานความเข้าใจในหลักการและเฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS ควบคู่การฝึกปฏิบัติโดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เนื้อหา : การเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C การใช้งานโปรแกรม Xcode สำหรับการสร้างแอพพลิเคชัน เฟรมเวิร์ค Cocoa Touch และ GUI Controls ที่สำคัญ Design Patterns (Target-Action, MVC, Delegation) การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Single View และ Multiple View การใช้ Storyboard ระบบฐานข้อมูลบน iOS (Core Data) การอ่าน Web Feed และใช้งาน Web Services การเชื่อมต่อกับ Social Network (Facebook และ Twitter) การใช้งาน MapKit วัน-เวลา : จัดอบรมในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เป็นระยะเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. ถึง 14 มี.ค. 2556 เวลา 9.30 – 16.30 รวม 36 ชั่วโมง (ตารางอบรม) ผู้เข้าอบรม : บุคคลทั่วไปผู้มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ C, C++, C#, Java, Python, Perl, PHP, JavaScript ฯลฯ อย่างน้อย 1 ภาษา จำนวน 30 คน อุปกรณ์ประกอบการอบรม (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) : มีเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac ให้ใช้ฝึกปฏิบัติระหว่างการอบรม 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ iOS ของตนเองในการทดสอบได้ โดยผู้จัดจะเตรียม iOS Educational Developer Account ให้ใช้ระหว่างการอบรม อัตราค่าอบรม (รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน) : 9,000 บาท/ท่าน (net) การสมัคร : สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.ideveloperworld.com สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดของหลักสูตรและการสมัครได้ที่ http://www.ideveloperworld.com หรือสอบถามที่ ic_(at)_kmitl.ac.th หรือโทร. 081-751-4994, 02-329-8261, 02-329-8262
 6. มีพื้นฐานภาษา C ก็เพียงพอแล้วครับ ในหลักสูตรจะมีการปูพื้นการเขียนโปรแกรมแบบ OOP โดยใช้ Objective-C ให้ก่อนครับ หลักสูตร iDevelopers จัดทุกปี ปีละ 2 - 3 ครั้งครับ ช่วงปิดเทอมก็มีแผนจัดครับ
 7. iDeveloper Training Course รุ่นที่ 3 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน iPhone/iPad จากแนวคิดเบื้องต้นสู่การสร้างสรรค์แอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง หลักสูตรเน้นปูพื้นฐานความเข้าใจในหลักการและเฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS ควบคู่การฝึกปฏิบัติโดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เนื้อหา : การเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C การใช้งานโปรแกรม Xcode สำหรับการสร้างแอพพลิเคชัน เฟรมเวิร์ค Cocoa Touch และ GUI Controls ที่สำคัญ Design Pattern (Event-driven, MVC, Delegation) การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Single View และ Multiple View การใช้งาน MapKit การใช้งาน Touch input และเซนเซอร์ต่างๆ วัน-เวลา : จัดอบรมรวม 6 วัน ในวันที่ 28, 30 สิงหาคม และวันที่ 4, 6, 11, 13 กันยายน 2555 เวลา 9:30 – 16.30 รวม 36 ชั่วโมง (ตารางอบรม) ผู้เข้าอบรม : บุคคลทั่วไปผู้มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยภาษา คอมพิวเตอร์ ได้แก่ C, C++, C#, Java, Python, Perl, PHP, JavaScript ฯลฯ อย่างน้อย 1 ภาษา จำนวน 25 คน อุปกรณ์ประกอบการอบรม (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) : มีเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac ให้ใช้ฝึกปฏิบัติระหว่างการอบรม 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน เครื่อง iPad และ iPod Touch สำหรับทดสอบแอพพลิเคชัน (ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ iOS ของตนเองในการทดสอบได้ โดยผู้จัดจะเตรียม iOS Educational Developer Account ให้ใช้ระหว่างการอบรม) อัตราค่าอบรม (รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน) : 7,000 บาท/ท่าน (net) การสมัคร : สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.ideveloperworld.com สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดของหลักสูตรและการสมัครได้ที่ http://www.ideveloperworld.com หรือสอบถามที่ ic_(at)_kmitl.ac.th หรือโทร. 081-751-4994, 02-329-8261, 02-329-8262
 8. ควรมีพื้นฐานภาษา C หรือภาษาที่ใกล้เคียงเช่น Java ครับ เพราะว่าการเขียนโปรแกรมสำหรับ iOS ต้องใช้ภาษา Objective-C ซึ่งเป็นส่วนขยายของภาษา C ครับ ตั้งแต่ Apple ออก iOS 5 SDK การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Objective-C ง่ายลงมาครับ เพราะมี Automatic Reference Counting (ARC) แต่ก่อนคนที่เรียนต้องใช้เวลาทำความเข้าใจเรื่อง Reference Counting นานทีเดียวครับ เดี่ยวนี้ Compiler จัดการให้อัตโนมัติครับ https://developer.apple.com/library/ios/#releasenotes/ObjectiveC/RN-TransitioningToARC/Introduction/Introduction.html
 9. iDeveloper Training Course รุ่นที่ 2 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน iPhone/iPad จากแนวคิดเบื้องต้นสู่การสร้างสรรค์แอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง หลักสูตรเน้นปูพื้นฐานความเข้าใจในหลักการและเฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS ควบคู่การฝึกปฏิบัติโดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ผู้เข้าอบรม : ผู้สนใจพัฒนาแอพพลิเคชันบน iPhone/iPad ที่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C จำนวน 20 ท่าน วัน-เวลา : การจัดอบรมใช้เวลารวม 5 วัน ในวันที่ 8, 9, 12, 15, 16 มีนาคม 2555 เวลา 9:30 - 16:30 รวมระยะเวลาอบรม 30 ช.ม. อุปกรณ์ประกอบการอบรม : มีเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac ให้ใช้งาน 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน เนื้อหา : การเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C การใช้งานโปรแกรม Xcode สำหรับการสร้างแอพพลิเคชัน เฟรมเวิร์ค Cocoa Touch และ GUI Controls ที่สำคัญ Design Pattern (Event-driven, MVC, Delegation) การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Single View และ Multiple View การใช้งาน MapKit การใช้งาน Touch input และเซนเซอร์ต่างๆ อัตราค่าอบรม (รวมอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน) : สำหรับบุคคลทั่วไป 10,000 บาท/ท่าน (net) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ลดค่าอบรม 20% สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่ม 4 ท่าน ท่านที่ 4 ลดค่าอบรม 50% การสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://www.ideveloperworld.com กรอกใบสมัครและชำระค่าอบรมตามรายละเอียดในใบสมัคร แฟกซ์ใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าอบรมมาที่ 02 329 8262 หรือส่งอีเมล์มาที่ ic@kmitl.ac.th สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดของหลักสูตรและการสมัครได้ที่ http://www.ideveloperworld.com หรือสอบถามที่โทร. 02 329 8261, 02 329 8262
 10. รวม Tutorials การใช้ GarageBand ครับ http://www.ehow.com/garageband-tutorials/ ลองหาบน YouTube ดูด้วยก็ได้ครับ
×